Psychologia mówi o nienawiści jako o silnej negatywnej emocji, która może mieć różne przyczyny i skutki. Nienawiść często wynika z poczucia krzywdy, zranienia, bólu lub zagrożenia własnej wartości lub grupy¹. Nienawiść może być skierowana do konkretnej osoby, grupy ludzi lub idei. Nienawiść wiąże się z wrogością, niechęcią i pragnieniem zemsty lub kary dla znienawidzonego obiektu¹.

Nienawiść jest emocją trudną do opanowania i może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego osoby nienawidzącej. Nienawiść może prowadzić do stresu, lęku, depresji, agresji czy izolacji społecznej². Nienawiść może także być źródłem konfliktów międzyludzkich i społecznych oraz przemocy i dyskryminacji.

Psychologia podpowiada kilka sposobów radzenia sobie z własną nienawiścią lub nienawiścią innych ludzi. Niektóre z nich to:

  • Uświadomienie sobie własnej nienawiści i jej przyczyn².
  • Przyjęcie własnych uczuć bez oceniania ich jako dobrych lub złych².
  • Poszukiwanie pomocy psychologicznej lub terapeutycznej w razie potrzeby¹².
  • Wyrażanie swoich uczuć w sposób konstruktywny i asertywny¹².
  • Praktykowanie technik relaksacyjnych i medytacji¹².
  • Rozwijanie empatii i tolerancji wobec innych ludzi¹².
  • Unikanie kontaktu z hejtem (mową nienawiści) w internecie lub zgłaszanie go odpowiednim instytucjom³.

Źródło: Konwersacja za pomocą usługi Bing, 3.03.2023

(1) Nienawiść: co to za emocja i jak sobie z nią poradzić?. https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/nienawisc-co-to-za-emocja-i-jak-sobie-z-nia-poradzic-aa-JfJk-nrkp-y3dV.html Data uzyskania dostępu 3.03.2023.
(2) Nienawiść – Psychologia – Polki.pl. https://stylzycia.polki.pl/psychologia,nienawisc,10063821,artykul.html Data uzyskania dostępu 3.03.2023.
(3) Hejt, czyli o mowie nienawiści w internecie. Przyczyny i konsekwencje …. https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/hejt-czyli-o-mowie-nienawisci-w-internecie-przyczyny-i-konsekwencje-hejtu-aa-TubH-9VZu-bTsz.html Data uzyskania dostępu 3.03.2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *