Psychogeriatria, obok psychoonkologii to bezdyskusyjnie kierunki przyszłości. Wystarczy sięgnąć po statystyki i dodać do nich szczyptę wyobraźni. Już 2025 roku osoby po 60 roku życia będą stanowiły blisko 1/3 społeczeństwa, w 2050 będzie to ponad 40% polskiej populacji. Ogromna grupa, wymagająca specjalistycznej opieki.

Psychogeriatria to inaczej psychiatria jesieni życia. Jeszcze! nie została wyodrębniona jako osobna dziedzina specjalizacyjna. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących po 65 roku życia. To zawód medyczny. Obecnie tytuł psychogeriatry przysługuje absolwentom wybranych specjalizacji lekarskich oraz psychologom, którzy ukończyli kierunkowe kształcenie podyplomowe.

W kręgu zainteresowania psychogeriatrii znajdują się Wielkie Zespoły Geriatryczne (Geriatrie giants)- zespoły czynnościowe: ograniczenie mobilności, niestabilność (upadki),

nietrzymanie moczu, ograniczenia intelektualne i poznawcze, objawy jatrogenne.

Źródła: 

http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf

GUS. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. GUS. Warszawa, 2014

Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Waszkiewicz N. (red.), Psychogeriatria, PZWL, Warszawa 2017