mgr Przemysław Staniszewski, suicydolog, Interwent kryzysowy

Były ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W bezpośrednim kontakcie z osobami w kryzysie pracuje jako interwent kryzysowy w oparciu o metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pomaga dorosłym i młodzieży.

Główne obszary pracy z klientem:

 • Interwencje kryzysowe związane z próbami samobójczymi
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z PTSD
 • Wsparcie osób w żałobie
 • Wsparcie osób doznających trudności w relacjach z bliskimi
 • Wsparcie osób mieszkających na emigracji

Przemysław Staniszewski to były koordynator systemu negocjacji policyjnych Zachodniopomorskiego Garnizonu Policji. Od 2003 roku specjalizuje się w obszarze negocjacji i zarządzania kryzysowego. Zawodowo nadzorował zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu i negocjacji policyjnych, rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ekspert ochrony osobistej związanej z polityką i biznesem, instruktor samoobrony. Organizator przedsięwzięć szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak: warsztaty doskonalące dla policyjnych negocjatorów i psychologów oraz dowódców akcji, operacji policyjnych, konferencji i seminariów naukowych z dziedziny zarządzania interwencją kryzysową związaną z popełnianiem samobójstw.

Doświadczenie zawodowe Przemysława Staniszewskiego obejmuje ponad 15 lat prowadzenia wykładów, warsztatów i szkoleń realizowanych w szkołach wyższych, średnich i podstawowych, urzędach administracji publicznej, zakładach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, bankach, sądach i prokuraturach oraz jednostkach penitencjarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Wykładowca takich Uczelni jak: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie i Poznaniu, Collegium Balticum w Szczecinie, WSB-NLU w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Menedżerska w

Warszawie.

Główne obszary szkoleń:

 • Interwencje kryzysowe związane z próbami samobójczymi
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Kompetencje psychospołeczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym zachowania w sytuacjach zakładniczych, związane z zagrożeniem bombowym oraz postępowanie wobec aktywnych zabójców
 • Windykacje, negocjacje handlowe i biznesowe
 • Mikroekspresja połączona z przesłuchaniem i odczytywaniem ukrywanych zachowań