Wykształcenie

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Kierunek: psychogeriatria 2022 r. – 2023 r.

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Kierunek: psychoonkologia 2022 r. – 2023 r.

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Kierunek: psychotraumatologia, 2021 r.- 2022 r.

Społeczna Akademia Nauk w Olkuszu Kierunek: przygotowanie pedagogiczne, 2016 r. – 2017 r.

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Kierunek: psychologia i pedagogika sądowa, 2012 r. – 2014 r.

Konferencje

IX Międzynarodowa Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2009

VII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii 22- 23.05.2009 r., Toruń

II Ogólnopolska Konferencja “Jest życie w śpiączce” 7-8.09.2009 r., Toruń

X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2010

VII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii 7 – 8.05.2010 r., Toruń

Konferencja Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 26- 27.09.2011 r., Popowo,

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Praw, Człowieka XII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2012

Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, 11-12.05.2012 r., Toruń

XVI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2014,

Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii 9- 10.05.2014 r., Toruń

Ważniejsze kursy i szkolenia

Szkolenie wolontariuszy- opiekunów w ramach Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 28- 29.03.2009 r., Lublin,

Inpuls Consulting, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “Agape”

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 16.06.- 23.10.2009 r., Otwock,

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “NIEBIESKA LINIA”III

Ogólnopolskie Warsztaty Psychologów Hospicyjnych 29-30.09.2009 r., Toruń,

Zespół Opieki Paliatywnej im.Jana Pawła II Hospicjum “Światło” Przemoc seksualna wobec dzieci 21- 22. 10. 2010 r., Golub-Dobrzyń,

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “NIEBIESKA LINIA” Problemy psychologiczne, socjalne i etyczne w opiece paliatywnej (Możliwości pomocy psychologicznej chorym w stanie terminalnym i ich rodzinom) 16- 19. 09.2010 r., Gdańsk,

Zakład Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

IV Ogólnopolskie Warsztaty Psychologów Hospicyjnych 29- 30. 09. 2010 r., Toruń,

Zespół Opieki Paliatywnej im.Jana Pawła II Hospicjum “Światło”Kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania 15- 16.05. 2010 r., Toruń,

Gabinet Terapii i Psychoonkologii Aurelia Dembińska Kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej 6-14.03.2010r., Katowice,

Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OpalMed Pyszkowska.Terapia i leczenie pacjenta z chorobą Alzheimera w warunkach domowych 8.03.2010 r., Toruń,

Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Podstawowe zasady pracy z podopiecznym chorym psychicznie lub zaburzonym psychicznie w placówce opieki długoterminowej 18- 19.02.2010 r., Toruń,

Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Nowoczesne Systemy Zarządzania Jakością- Audit Wewnętrzny 18- 19.02.2011 r., Toruń,

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- Kurs Podstawowy 15.04.- 5.06.2011r., Toruń,

Centrum Rozwiązań Jacek Szczepkowski Warsztaty dla Pracowników Hospicjum “Przeciwdziałanie Wypaleniu Zawodowemu” 23- 24.02.2013 r., Toruń,

Stowarzyszenie Hospicjum “Światło”Szkolenie Personelu Medycznego z Zakresu Psychoonkologii 11- 12.04.2014 r., Toruń,

Wielkopolskie Centrum Onkologii Warsztaty dla Pracowników Hospicjum. Poprawna komunikacja w życiu zawodowym i prywatnym – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu- fakty i mity 30.01.2016 r., Toruń,

Stowarzyszenie Hospicjum “Światło”Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego 10- 11.12.2016 r., Toruń, Stowarzyszenie Hospicjum “Światło”