Kilka słów o mnie i moim gabinecie

Kim jestem ?

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalności: sądowa oraz kliniczna.Specjalizuję się w zakresie psychotraumatologii, psychoonkologii i psychogeriatrii.W zawodzie psychologa pracuję od 2008 roku..

W czym mogę pomóc ?

Depresja, lęk, zaburzenia osobowości, przeciążenie stresem, zespół stresu pourazowego Zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania u osób w wieku podeszłym. Kryzysy związane z wiekiem. Kryzysy sytuacyjne. Pokonywanie traumy. Myśli i próby samobójcze, autoagresja. Radzenie sobie z chorobą,  niepełnosprawnością. Wypalenie zawodowe. Współuzależnienie. Trudności w relacjach zawodowych i osobistych. Spadek motywacji, utrata sensu życia. Odkrywanie zasobów, budowanie świadomości własnych możliwości. Wspieranie w realizacji marzeń i zamierzeń ..

Komu pomagam ?

Osobom chorym przewlekle, onkologicznie, niepełnosprawnym oraz Ich bliskim. Osobom dorosłym doznającym różnego rodzaju kryzysów życiowych. Osobom zawodowo zaangażowanym w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz wolontariuszom, dla których oddanie ludziom chorym niekiedy bywa źródłem przeciążenia. Seniorom i Ich opiekunom w zmierzaniu się z wyzwaniami wieku podeszłego oraz możliwie najlepszej aktywizacji. Nastolatkom w radzeniu sobie z kryzysem dojrzewania oraz nieoczekiwanymi wydarzeniami życiowym..