Na proces diagnostyczny składa się: szczegółowy wywiad kliniczny, obserwacja i wypełnienie przez pacjenta testów czy kwestionariuszy. W końcowym etapie pacjent otrzymuje informację dotyczącą wyników przeprowadzonych badań i zalecenia co do dalszego postępowania. W oparciu o przeprowadzone badania sporządza się opinię psychologiczną.W jakim celu wykonuje się diagnozę psychologiczną?Dostarczenie informacji w postępowaniu diagnostycznym lekarza psychiatry lub lekarza innej specjalności.Opis aktualnego funkcjonowania.Identyfikacja mechanizmów powodujących objawy choroby oraz ich nasilenie.Określenie zasobów- mocnych stron, poznanie możliwości rozwoju i trudności pacjenta.Prognoza co do dalszego funkcjonowania.Wyznaczenie możliwości pomocy (leczenie, terapia).W gabinecie wykonywane są diagnozy z następujących obszarów:Diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości.Diagnoza zaburzeń psychicznych (zaburzenia lękowe, choroba dwubiegunowa, depresja, psychozy etc.).Diagnoza zaburzeń neuropsychicznych (doznanych np. wskutek chorób jak: guzy mózgu, choroba Altzheimera czy Parkinsona, urazów czy wypadków) oraz ryzyka chorób neurodegeneracyjnych.Diagnoza uzależnienia (patologiczny hazard, gry komputerowe, alkoholizm, zakupoholizm, fonoholizm, uzależnienie od seksu lub pornografii etc.).Diagnostyka stresu (Coping, PTSD- Zespół Stresu Pourazowego).W zależności od złożoności badanego problemu spotkania diagnostyczne mogą wymagać kilku spotkań, o szacowanej liczbie wizyt pacjent zostaje poinformowany przed pierwszą wizytą.