Kim jest  psychiatra, psycholog, psychoterapeuta?

Często uprawnienia i zakres udzielania pomocy przez psychologa, psychoterapeutę i psychiatrę bywają niewłaściwie rozumiane, a ich role są mylone. 

Psychiatra– to lekarz medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne głównie za pomocą środków farmakologicznych. Psychiatra to specjalista posiadający uprawnienia do przepisywania leków i wydawania zwolnień lekarskich.

Psycholog– to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Psycholog stawia diagnozę w oparciu o przeprowadzony wywiad i zastosowane narzędzia (testy, kwestionariusze), wydaje opinie i orzeczenia, udziela pomocy psychologicznej. Nie posiada uprawnień do wystawiania recept czy zaleceń dotyczących leczenia farmakologicznego.

Psychoterapeuta– to osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii i posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie, w którym uzyskała wykształcenie (np. poznawczo- behawioralny, psychodynamiczny, Gestalt, systemowy, humanistyczny). Do rozpoczęcia szkoły psychoterapii należy spełniać warunek posiadania tytułu magistra, nie tylko magistra psychologii.

Którą formę terapii wybrać – tradycyjną czy online? 

Pandemia Covid-19 sprawiła, że życie, zwłaszcza zawodowe, znakomitej większości z nas przeniosło się do świata wirtualnego i niejednokrotnie takim pozostało do dziś. Praca zdalna w szerszym wymiarze  objęła również środowisko psychologów i psychoterapeutów. 

W tej kwestii ze strony poszukujących pomocy pacjentów pojawia się wątpliwość, czy aby na pewno wsparcie otrzymywane za pośrednictwem wirtualnych konsultacji ma taką samą wartość jak osobiste spotkanie ze specjalistą.

Okazuje się, że skuteczność obu form pomocy jest porównywalna. I uwaga! Badania na ten temat prowadzone są od ponad dwóch dekad, gdyż kontakty terapeutyczne online rozwijały się na świecie jeszcze długo przed pandemią.

Wybór konkretnego sposobu spotkania wynika bardziej z preferencji osobistych, przyzwyczajeń, możliwości przemieszczania się czy dostępu do odpowiedniej pomocy.

opracowała: Teresa Łącka