W czym mogę pomóc?

  • depresja, lęk, zaburzenia osobowości, przeciążenie stresem, zespół stresu pourazowego (PTSD)zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania u osób w wieku podeszłym, demencje
  • kryzysy związane z wiekiem (dojrzewanie, młodzi dorośli, kryzys wieku średniego, kryzys starości)
  • kryzysy sytuacyjne (przemoc, żałoba, wypadek, rozwód, utrata pracy, pokrzywdzenie przestępstwem, katastrofy naturalne, działania wojenne)
  • pokonywanie traumy
  • myśli i próby samobójcze, autoagresja
  • radzenie sobie z chorobą, niepełnosprawnością
  • wypalenie zawodowe- współuzależnienie- trudności w relacjach zawodowych i osobistych – spadek motywacji, utrata sensu życia
  • odkrywanie zasobów (potrzeba rozwoju i pełnej satysfakcji z życia), budowanie świadomości własnych możliwości- wspieranie w realizacji marzeń i zamierzeń