W swojej pracy łączę różne podejścia terapeutyczne, najczęściej korzystam z metod zapożyczonych z terapii poznawczo- behawioralnej (na przykład Racjonalna Terapia Zachowania) czy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Za najistotniejsze wartości w kontakcie z pacjentami uważam:Szacunek – niegasnący nigdy zachwyt nad różnorodnością ludzkich postaw i przeżyć.Dobro – do którego dążymy każdego dnia. Rozumiem je jako szczęście, które chcemy by było udziałem nie tylko naszym, ale i osób nam bliskich. Świat szczęśliwy i dobry to miejsce bez bólu somatycznego, materialnego, psychicznego i duchowego. Wiedzę – której źródłem są osiągnięcia współczesnej nauki jako warunek konieczny dla zaistnienia profesjonalnej pomocy.Uczciwość i bezstronność – rzetelność, obiektywizm i prawda, w kontaktach z pacjentem . Troska – empatia, delikatność i skoncentrowanie się na potrzebach drugiego człowieka. Optymizm – pozostawienie przeszłości dla przyszłości. Wiara w dzień nadchodzący dopiero. Oddanie – szczere i troskliwe podążanie za potrzebami i marzeniami moich podopiecznych.Poufność – zachowanie relacji z pacjentami i wszelkiej wiedzy z nich płynącej w całkowitej tajemnicy.