„Żałoba po stracie współmałżonka- formy wsparcia”. W: „Edukacja terapeutyczna w hospicjum”, pod. red. Fopka- Kowalczyk M., Łącka T., wyd. Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, Toruń 2013

„Radzenie sobie ze stresem w chorobie nowotworowej”. W: „Akademia Walki z Rakiem. Wsparcie społeczne”, pod. red. Kowalczyk M., Rębiałkowska- Stankiewicz M., wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

„Przemoc i jej mechanizmy w związkach partnerskich”. W: Paedagogia Christiana 1(27)/2011, Kowalczyk M., Łącka T., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011