Psychologia sądowa to inaczej psychologia na użytek prawa- bardziej ścisła niż humanistyczna. Psycholog sądowy nie doczekał się jeszcze statusu osobnego zawodu. Kończąc specjalizację sądową i/lub studia podyplomowe psycholog jest przygotowany do służenia wiedzą ekspercką szeroko pojętemu wymiarowi sprawiedliwości, tj. w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej i resocjalizacji. Dziedzina ta posiłkuje się zdobyczami innych nauk jak: kryminologia czy kryminalistyka. 

Jako nauka zajmuje się badaniem zjawisk patologii społecznej, przyczyn zachowań antyspołecznych czy psychologicznym aspektem przestępczości. Skupia się także na opracowywaniu metod resocjalizacji i rehabilitacji osób, które weszły w konflikt z prawem, zgłębianiu problematyki izolacji więziennej (psychologia penitencjarna).

Psycholog sądowy sporządza np. ekspertyzy w sprawach wiarygodności zeznań świadków, poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa, spisywania  testamentu, adopcji czy motywacji popełnienia czynu zabronionego.Często opinia psychologiczna, sporządzona przez biegłego psychologa jest najistotniejszym dowodem w sprawie. 

W zakres jego umiejętności wchodzi także profilowanie nieznanych sprawców przestępstw, w Polsce w praktyce jest to domena psychologów policyjnych.

Jednym słowem tam, gdzie ludzkie zachowanie spotyka się z normami wyznaczonymi przez prawo, mamy do czynienia z psychologią sądową. 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia_s%C4%85dowa

Ciosek M.: “Psychologia sądowa i penitencjarna”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001r.