Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalności: sądowa oraz kliniczna. 

Specjalizuję się w zakresie psychotraumatologii, psychoonkologii i psychogeriatrii. 

Moja droga zawodowa od początku jest związana z opieką hospicyjną (oddział opieki paliatywnej, poradnia medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowe).

W przeszłości pracowałam i nadal udzielam się w organizacjach pozarządowych, których różnorodny profil działalności pozwolił zdobyć mi szeroki wachlarz doświadczeń i uważności na ludzkie problemy, z dystansem włącznie. 

Od 2008 roku pracuję w zawodzie psychologa pomagając szczególnie: 

1.Osobom chorym przewlekle, onkologicznie, niepełnosprawnym oraz Ich bliskim. 

2. Osobom dorosłym doznającym różnego rodzaju kryzysów życiowych (przemoc, pokrzywdzenie przestępstwem, żałoba, próby samobójcze, rozwód, utrata pracy, trudności w relacjach z bliskimi, wypalenie zawodowe, kryzysy powiązane z wiekiem).

3. Osobom zawodowo zaangażowanym w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz wolontariuszom, dla których oddanie ludziom chorym niekiedy bywa źródłem przeciążenia. 

4. Seniorom i Ich opiekunom w zmierzaniu się z wyzwaniami wieku podeszłego oraz możliwie najlepszej aktywizacji.

5. Nastolatkom w radzeniu sobie z kryzysem dojrzewania oraz nieoczekiwanymi wydarzeniami życiowymi.

W trosce o świadczenie pomocy na najwyższym poziomie oraz mając na względzie własny rozwój niezbędne jest ciągłe dokształcanie się oraz podążanie za aktualną wiedzą opartą na dowodach. Tutaj znajdziecie Państwo wykaz ukończonych przeze mnie studiów, kursów i szkoleń.