Stowarzyszenie Hospicjum Światło

Pomaganie jest nie tylko moją pracą zawodową. Nie mam wątpliwości, że również bezinteresowne niesienie wsparcia drugiemu człowiekowi nadaje głęboki sens codzienności. Jestem współzałożycielem organizacji pozarządowej pn.: Stowarzyszenie Hospicjum “Światło” , której naczelną misją jest pomoc osobom dotkniętym kryzysem choroby oraz troska o godność chorych. Ufam, że działalność charytatywna czy też bycie wolontariuszem pozwala odkrywać na nowo najpiękniejsze ludzkie wartości oraz z powodzeniem może być elementem niejednej terapii.