Oferta pomocy kierowana jest do dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia (terapia krótkoterminowa w nurcie TSR oraz z wykorzystaniem metod podejścia poznawczo- behawioralnego, pomoc psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoedukacja)

Formy:

Spotkania osobiste (w gabinecie, w domu pacjenta, Spacer z Psychologiem). Oprócz klasycznych, osobistych spotkań w gabinecie psychologicznym, pacjent może zdecydować o innym, bardziej komfortowym dla siebie otoczeniu spotkania z psychologiem. Domowe wizyty psychologa w ostatnim czasie zyskują na popularności dzięki temu, że środowisko domowe dla znakomitej większości ludzi stanowi miejsce bezpieczne. Dzięki mojej wieloletniej praktyce w udzielaniu pomocy w domu pacjentów w hospicjum domowym, nie mam wątpliwości, że ten rodzaj pomocy niesie za sobą ogrom korzyści.

Swoboda przebywania w znanym sobie miejscu oraz atmosfera dyskrecji pozwalają szybciej zniwelować napięcie związane z pierwszym kontaktem oraz docierać do źródeł problemu. Domowe wizyty mają szczególnie zastosowanie w sytuacjach, gdy stan pacjenta utrudnia wyjście z domu (np. chorzy przewlekle, onkologicznie, niepełnosprawni, osoby w traumie, depresji czy z zaburzeniami lękowymi). Ponadto w czasie sezonów związanych ze wzmożonymi infekcjami wirusowymi jest to rozwiązanie pozwalające uniknąć kontaktu z osobami z zewnątrz. Z praktycznego punku widzenia domowa wizyta psychologa jest wygodą i oszczędnością czasu związanego choćby z dojazdem.

Spacer z Psychologiem to propozycja, która jest wynikiem obserwacji pacjentów, zwłaszcza pojawiających się pierwszy raz w gabinecie. Dla wielu łączy się to ze stresem otwarcia się na rozmowę o trudnych, intymnych sprawach. Znany syndrom „białego fartucha” gości także w gabinetach psychologicznych wydłużając czas dotarcia do istoty problemu. Korzystając z wiedzy dotyczącej zbawiennego wpływu na zdrowie aktywności jaką jest spacerowanie oraz przebywanie wśród natury, proponuję spotkania w plenerze. Miejsce spotkania jest uzgodnione w porozumieniu z pacjentem. Zalety tej formy pomocy sprowadzają się do połączenia pomocy psychologicznej z naturalnymi potrzebami specyficznej grupy pacjentów.

Wideorozmowy (Skype, Whatsapp). Wideorozmowa przypomina tradycyjną formę konsultacji z psychologiem i według badań pomoc udzielana w ten sposób jest równie skuteczna jak spotkania osobiste. Dzięki możliwości wzajemnej obserwacji odbywa się wymiana informacji również na poziomie niewerbalnym, żadna ze stron nie pozostaje też anonimowa.Ta opcja to uzyskiwanie pomocy niemalże z każdego miejsca, pozwala łączyć ponad odległością, jaka dzieli obie strony kontaktu. Pacjentowi daje poczucie komfortu i swobodę wyboru miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Niekiedy ta opcja spotkania podyktowana jest sytuacją zdrowotną pacjenta, ograniczeniami ruchowymi.

Rozmowa telefoniczna/ za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Wybór tej formy uzyskiwania wsparcia w pierwszym kontakcie daje osobie poszukującej pomocy pewną anonimowość pozwalającą ukryć reakcje pozawerbalne wyrażone w mimice czy gestach. Rozwiązanie to ma zastosowanie również w sytuacjach nagłych, kiedy pacjent mierzy się na przykład z niespodziewanym wydarzeniem oczekując konkretnej pomocy w sytuacji kryzysowej.

Czat za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Rozmowa tekstowa dobrze sprawdza się w przypadku osób, które wolą wyrażać swoje myśli i uczucia poprzez pisanie czy chcących zachować pełną anonimowość, zwłaszcza, gdy postrzegają swój problem jako wstydliwy. Czat to wymiana tekstowa trwająca 50 minut.

Wiadomość e-mail. E-mail to współczesne listy. Czasem trudne sytuacje, jakie dotknęły osobę poszukująca pomocy oraz ich konsekwencje łatwiej opisać w dłuższej wiadomości tekstowej. Forma ta umożliwia piszącemu uporządkowanie zdarzeń, nazwanie emocji i przekonań. Autor listu może przy tym pozostawać incognito. E-mail jest także wygodną formą uzyskania porady psychologicznej.

Grupy wsparcia Cierpienie wywołane chorobą lub innymi przytłaczającymi wydarzeniami życiowymi sprawia, że wyjątkowo potrzebujemy obecności innych ludzi. Nie zawsze możliwym jest uzyskanie pomocy i zrozumienia w najbliższym otoczeniu (rodzina czy znajomi). Samotność w przeżywaniu takiej sytuacji może doprowadzić do spiętrzenia problemu. Wówczas alternatywą stają się grupy wsparcia – tworzą je osoby o podobnych doświadczeniach. Na popularności zyskują także grupy wsparcia dedykowane poszczególnym grupom zawodowym, wspierające w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz stwarzające możliwość poznania osób pracujących w innych miastach czy państwach. Grupa stanowi źródło bezcennej wiedzy na temat radzenia sobie z trudnościami, wsparcia emocjonalnego, to też sposób na nawiązanie kontaktów i zaspokajanie innych potrzeb o charakterze społecznym. Niewątpliwym atutem grup wsparcia jest wzajemne motywowanie się ich członków, siła dawana w codziennym mierzeniu się z wyzwaniami pokryzysowymi, życiem codziennym oraz satysfakcja płynąca z dawania siebie innym.Grupy wsparcia w ramach Gabinetu prowadzone są przez profesjonalistów, ludzi, których doświadczenia życiowe i wiedza są spójne ze zgłaszanym przez Państwa problemem. Każdy z prowadzących grupy wsparcia posiada fachową wiedzę i predyspozycje osobiste niezbędne do udzielania wsparcia w ramach proponowanych tematów wiodących.

Grupy wsparcia online i osobiste dla: osób chorych onkologicznie, przewlekle; opiekunów osób chorych onkologicznie i przewlekle; osób przeżywających żałobę, osób doznających przemocy; osób zmagających się z depresją, osób przytłoczonych emigracją.

Grupy wsparcia online dla nastolatków: w kryzysie dojrzewania, osamotnionych i wyobcowanych w grupie rówieśniczej; rodziców nastolatków przejawiających trudności wychowawcze.