Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów indywidualnych oraz biznesowych przygotowaliśmy szkolenia i kursy szyte na miarę oczekiwań i wyzwań wiążących się z rozwojem osobistym i zawodowym. Realizujemy otwarte oraz zamknięte szkolenia    – dedykowane pracownikom firm. Naszym szczególnym atutem są osoby prowadzące kursy   – trenerzy z szeroką wiedzą i pasją do dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem. Klient ma więc możliwość czerpania bezpośrednio z umiejętności profesjonalistów- praktyków. 

Naczelną misją upowszechniania przez nas wiedzy i umiejętności jest ochrona i troska o zdrowie psychiczne. 

Oferta dla Firm 

Obecnie każda firma czy instytucja stawiająca na wysoką jakość świadczonych usług, dba o rozwój i nabywanie niezbędnych umiejętności przez swoich pracowników. Zarówno klimat, jak i twarde “wyniki” przedsiębiorstwa są sumą wiedzy i niepowtarzalnych cech osobowości kadry. Dojrzała organizacja ma świadomość, że aktualizowanie kompetencji, inspirowanie       i wydobywanie zasobów osobistych pracowników to podstawowe wyznaczniki utrzymania się i wyróżnienia w dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Celem realizowanych przez nas usług dla biznesu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osobistych pracowników zajmujących określone stanowiska w taki sposób, by wykonywane przez nich zadania służbowe generowały wzrost konkurencyjności na rynku oraz umożliwiały realizację założeń. Istotnym czynnikiem jest tu poczucie pracownika, że tworzy zespół, co bezpośrednio przekłada się na jego zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy.

Oprócz potrzeb rozwojowych wielu przedsiębiorców na pewnym etapie rozwoju działalności boryka się z konkretnymi problemami (np.wypalenie zawodowe kadry), którym szkolenia czy warsztaty z powodzeniem wychodzą naprzeciw. Troska o dobrostan psychiczny pracownika jest przejawem nie tylko dbałości o efektywność finansową organizacji, ale i sprawia, że jest ona powszechnie oceniania jako posiadająca solidne wartości. 

Usługi szkoleniowe prowadzimy w siedzibach firm czy salach konferencyjnych oraz podczas wyjazdowych spotkań zespołu pracowników. Cennik szkolenia przedstawiany jest Klientowi w odpowiedzi na zarysowane oczekiwania i potrzeby. 

Istnieje również możliwość zgłoszenia pracowników do uczestnictwa w otwartych szkoleniach online bądź specjalnego zamówienia tej formy szkoleń.

Przykładowe tematy szkoleń:

Radzenie sobie ze stresem

Komunikacja interpersonalna i efektywna współpraca w zespole

Perswazja i wzbudzanie motywacji do pracy

Metody i techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Metody i strategie rozwiązywania konfliktów

Interwencja kryzysowa związana z popełnianiem samobójstw

Delegowanie zadań w zespole

Profilaktyka zachowań samobójczych

Zachowania w sytuacjach zakładniczych

Mikroekspresja w negocjacjach

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Organizujemy wydarzenia cykliczne realizowane online z zakresu różnych obszarów funkcjonowania człowieka oraz obejmujących wiedzę ekspercką naszych specjalistów. Dostęp do informacji oraz kształtowanie odpowiednich kompetencji miękkich to jedne z najważniejszych warunków rozwoju osobistego i zawodowego. 

Przykładowe tematy szkoleń dla dorosłych:

Radzenie sobie ze stresem

Komunikacja interpersonalna

Radzenie sobie z symptomami wypalenia zawodowego

Metody i techniki negocjacji

Metody i techniki rozwiązywania konfliktów

Interwencja kryzysowa związana z popełnianiem samobójstw

Życie z chorobą przewlekłą- metody radzenia sobie

Opieka psychologiczna nad pacjentem u kresu życia  i jego rodziną

Przeciwdziałanie wyczerpaniu opieką nad chorym geriatrycznie

Lęk przed śmiercią- źródła, konsekwencje, metody radzenia sobie.

Przykładowe tematy szkoleń dla młodzieży:

Radzenie sobie ze stresem

Higiena zdrowia psychicznego dla młodzieży

Trudne relacje z rówieśnikami- metody radzenia sobie

Metody wzmacniania poczucia własnej wartości

Efektywne uczenie się

Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej w szkole

Zapraszamy do śledzenia kalendarium szkoleń online, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat terminu, zakresu szkolenia i kosztów.