Konsultacja osobista, pierwszorazowa w gabinecie psychologicznym

180 zł (60 minut)

Kolejne osobiste konsultacje 160 (50 minut)

Wizyta domowa od 200 zł – 60 minut (kwota ustalana indywidualnie w zależności od lokalizacji)

wykaz obsługiwanych miejscowości i okolic:

Olkusz, Wolbrom, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Bukowno, Bolesław, Sławków, Klucze, Jaroszowiec, Ogrodzieniec, Zawiercie, Pilica, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Jerzmanowice, Skała, Miechów, Kraków.

Wideorozmowy (Skype, Whatsapp) 

Konsultacja pierwszorazowa 160 zł (60 minut)

Kolejne konsultacje 150 zł (50 min.)

Rozmowa telefoniczna/ za pośrednictwem komunikatorów internetowych

30 min – 120 zł

Do 50 min 160 zł

Czat za pośrednictwem komunikatorów internetowych

Do 40 min. 120 zł

Wiadomość e-mail

odpowiedź do 48 h- 80 zł

Interwencja kryzysowa (wezwanie pomocy do nagłych wydarzeń np. śmierć/umieranie bliskiej osoby w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwo bliskiej osoby/ próba samobójcza, wypadek, pokrzywdzenie przestępstwem)

  • kontakt telefoniczny do 1h 200 zł
  • interwencja osobista Olkusz i okolice do 20 km 350 zł, dalsze lokalizacje- cena ustalana indywidualnie.

Diagnoza psychologiczna

Jedno spotkanie diagnostyczne 1h -150 zł

Wydanie zaświadczenia 50 zł

Opinia psychologiczna 200 zł 

Grupy wsparcia (grupa liczy maksymalnie 6 członków)

2 spotkania w miesiącu po 1,5 h- 200 zł

Akademia opieki nad chorym w domu 

Wizyta domowa jednego spośród specjalistów (pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog)- 1h od 250 zł. Cena ustalana indywidualnie w zależności od lokalizacji.

Wykaz obsługiwanych miejscowości i okolic:

Olkusz, Wolbrom, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Bukowno, Bolesław, Sławków, Klucze, Jaroszowiec, Ogrodzieniec, Zawiercie, Pilica, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Jerzmanowice, Skała, Miechów, Kraków.

Zasady płatności i odwoływania wizyt:

Od momentu rezerwacji pomocy świadczonej na odległość należy w ciągu 24h dokonać przelewu na konto bankowe. Inaczej wizyta zostaje automatycznie anulowana. Jeżeli pomoc ma charakter szybkiej interwencji, sposób płatności ustalany jest indywidualnie z Klientem. 

W gabinecie stacjonarnym realizowane są płatności gotówką, możliwa jest też wcześniejsza wpłata na konto.

Klient ma prawo odwołać wizytę w każdym czasie, nie później niż 24h przed planowaną wizytą, chyba, że kontrakt w indywidualnej relacji przewiduje inaczej. Nieodwołanie wizyty w ustalonym czasie skutkuje brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.