Ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną mają wiele cech, które pomagają im w życiu osobistym i zawodowym. Niektóre z nich to:

  • wysoki poziom samoświadomości i samokontroli – potrafią rozpoznawać własne emocje i ich wpływ na zachowanie, a także regulować je w zależności od sytuacji¹
  • rozległe umiejętności interpersonalne – potrafią nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi, wykazują empatię, szacunek i asertywność¹²
  • zdolności adaptacyjne – potrafią dostosowywać się do zmian i wyzwań, radzą sobie z niepewnością i niepowodzeniami, są elastyczni i kreatywni¹²
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych – potrafią zarządzać własnym stresem i pomagać innym w tym, nie ulegają panice ani frustracji, szukają rozwiązań¹²
  • dobre samopoczucie ogólne – cieszą się życiem, mają poczucie celu i satysfakcji, dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne¹²
  • rozwinięta motywacja wewnętrzna – działają z własnej inicjatywy, mają jasne cele i dążą do ich realizacji, nie potrzebują zewnętrznych bodźców czy nagród²
  • świadomość własnych wad i ograniczeń – akceptują siebie takimi, jakimi są, nie unikają krytyki ani feedbacku, uczą się na błędach i poprawiają swoje kompetencje³⁴
  • umiejętność wyrażania emocji – potrafią komunikować swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji i odbiorcy, nie tłumią ani nie eskalują emocji, używają języka emocjonalnego³⁵

Źródło: (1) Osiem cech, które świadczą o wysokiej inteligencji emocjonalnej. https://bing.com/search?q=cechy+ludzi+z+wysok%c4%85+inteligencj%c4%85+emocjonaln%c4%85 Data uzyskania dostępu 13.03.2023.
(2) Osiem cech, które świadczą o wysokiej inteligencji emocjonalnej. https://www.medonet.pl/psyche,inteligencja-emocjonalna–osiem-cech–ktore-swiadcza-o-jej-wysokim-poziomie,artykul,01990077.html Data uzyskania dostępu 13.03.2023.
(3) Inteligencja emocjonalna – sztuka zarządzania emocjami. Cechy człowieka …. https://stronazdrowia.pl/inteligencja-emocjonalna-sztuka-zarzadzania-emocjami-cechy-czlowieka-o-wysokiej-inteligencji-emocjonalnej/ar/c14-14641425 Data uzyskania dostępu 13.03.2023.
(4) Cechy osób z wysoką inteligencją emocjonalną – WP abcZdrowie. https://portal.abczdrowie.pl/cechy-osob-z-wysoka-inteligencja-emocjonalna Data uzyskania dostępu 13.03.2023.
(5) 10 cech osób o dużej inteligencji emocjonalnej…. https://psychologiazycia.com/10-cech-osob-o-duzej-inteligencji-emocjonalnej/ Data uzyskania dostępu 13.03.2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *