Rola zwierząt w psychologii jest bardzo złożona i różnorodna. Zwierzęta są wykorzystywane w eksperymentach psychologicznych, nauczaniu psychologii, terapii behawioralnej i badaniach nad procesami poznawczymi¹³. Zwierzęta są również naturalnymi obiektami projekcji i przeniesienia z wewnętrznego świata klienta w terapii wspomaganej przez zwierzęta². Badanie zachowania zwierząt może pomóc nam lepiej zrozumieć ludzi i ich emocje, motywacje, spostrzeganie i uczenie się⁴⁵.

Źródło: Psychology Research: Psychological Research on Animals. https://owlcation.com/social-sciences/Psychology-Research-Psychological-Research-On-Animals Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(2) Does Animal Psychology Help Us Understand Humans Better?. https://www.betterhelp.com/advice/psychologists/does-animal-psychology-help-us-understand-humans-better/ Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(3) Animal-Assisted Psychotherapy: Theory, Issues, and Practice. https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wq5c3 Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(4) Animal studies in psychology – American Psychological Association. https://www.apa.org/ed/precollege/psn/2017/01/animal-studies Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(5) Animal Behavior | Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/basics/animal-behavior Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(6) Addressing the role of animal research in psychology. – APA PsycNET. https://psycnet.apa.org/record/2012-19380-007 Data uzyskania dostępu 11.03.2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *