Używanie zwierząt w psychologii ma zarówno zalety, jak i wady. Niektóre z zalet to:

  • Możliwość badania podstawowych procesów psychologicznych i fizjologicznych, które są ważne dla zdrowego życia¹.
  • Przyczynianie się do odkrywania leków i terapii, które ratują ludzkie życia².
  • Umożliwienie kontroli nad zmiennymi eksperymentalnymi i redukcja zakłóceń³.

Niektóre z wad to:

  • Kwestie etyczne związane z cierpieniem i szkodzeniem zwierzętom¹².
  • Różnice między ludźmi a zwierzętami pod względem ciała i umysłu, które ograniczają generalizację wyników³.
  • Koszty utrzymania i opieki nad zwierzętami w laboratoriach².

Źródło: (1) Animal studies in psychology – American Psychological Association. https://www.apa.org/ed/precollege/psn/2017/01/animal-studies Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(2) 10 Pros and Cons of Animal Experimentation | Flow Psychology. https://flowpsychology.com/10-pros-and-cons-of-animal-experimentation/ Data uzyskania dostępu 11.03.2023.
(3) Opinion: Why research using animals is important in psychology. https://www.bps.org.uk/psychologist/opinion-why-research-using-animals-important-psychology Data uzyskania dostępu 11.03.2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *